SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Introducció. Què és un virus?
marzo 8th, 2016 by vengut

Com a descripció general, els virus són entitats simples, acel·lulars, amb capacitat infecciosa, per això, també se’ls coneix amb el nom d’agents infecciosos microscòpics acel·lulars. Aquestos tan sols poden reproduir-se dins les cèl·lules d’altres organismes vius ja que són paràsits intracel·lulars estrictes. Poden infectar tots tipus d’organismes, com són procariotes, eucariotes i fins i tot poden infectar altres virus.

A les partícules víriques infeccioses també se’ls anomena virions, i és així com anem a referir-nos a aquestos durant aquesta explicació. Els virions presenten certa peculiaritat per la seua simple organització, acel·lularitat i el seu patró de reproducció. Estàn formats per una o més molècules de RNA o DNA que constitueix el material genètic encapsats per una coberta proteica, també anomenada càpsida que està formada per unes subunitats anomenades capsòmers (proteïnes estructurals). Per tant, al conjunt de l’àcid nucleic víric més la càpsida rep el nom de nucleocàpside. Altres, a més, presenten capes adicionals que poden ser molt complexes i poden estar formades per carbohidrats, lípids i proteïnes adicionals (virals). En la següent imatge observem un esquema de l’estructura viral:

descarga

Segons Prescott, Harley i Klein (Microbiología, séptima edición) existeixen quatre tipus principals de morfologia vírica: icosaèdrica sense embolcall, helicoidal sense embolcall, icosaèdrica i helicoidal amb embolcall i virus de morfologia complexa. Sabem que quan als àcids nucleics poden ser de DNA, RNA de cadena simple (ss) i doble (ds). I encara que careixen d’un metabolisme vertader, alguns contenen enzims necessaris per a la seua reproducció.

Per finalitzar amb la seua reproducció, pot dividir-se en cinc pasos:

1-adhesió a l’hoste (gràcies a proteïnes específiques anomenades receptors)

2-entrada a l’hoste (mitjançada per lizozims o enzims que degraden la paret cel·lular de l’hoste, per exemple)

3-síntesi de l’àcid nucleic i proteïnes víriques (el seu genoma serveix de motlle per a la síntesi de mRNA que es tradueix i dona lloc a proteïnes víriques)

4-autoassamblatge de virions (el mRNA dirigeix la síntesi de tres tipus de proteïnes: estructurals del fag, que ajuden a l’assamblatge i implicades en la lisi cel·lular i alliberació de fags)

5-alliberació de l’hoste (lisi després de l’acumulació de partícules fàgiques)

ciclo-vida-virus


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 13 ?
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa