SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Variabilitat genòmica del VHC
marzo 28th, 2016 by vengut

El virus de la Hepatitis C és un virus de gran interés en patologia humana ja que és un dels que presenten major diversitat genètica de tots els estudiats fins el moment. L’heterogeneitat genètica és una de les característiques biològiques més relevants del virus, aquesta pot ser intragenòmica, donant lloc a quasiespècies víriques i intergenòmica, donant lloc a genotips i subtips. S’identifiquen 6 genotips principals (de l’1 al 6) que difereixen entre si un 30-40%  de les seues seqüències genètiques i els subtips són més de 100 determinats amb lletres de l'»a» a la «k», aquestos difereixen en les seues seqüències genètiques fins un 15-20%.

genotipsVIRUSHEPC

No totes les regions tenen la mateixa capacitat de mutar, les regions més conservades del genoma són les no codificants, és a dir, la 5’UTR i la 3’UTR. Dins de la regió de lectura oberta els gens més conservats són els que codifiquen per a proteïnes core, NS3 i NS4, mentre que les zones més heterogènies són les que codifiquen per a l’envoltura, E1 i E2 i NS1, i per a les proteïnes no estructurals, NS2 i NS5.

DISTRIBUCIÓ MUNDIAL

genotipsVIRUSHEPCasdf

Els genotips difereixen en la seua distribució mundial i es sap que els genotips 1, 2 i 3 estàn ampliament distribuits per tot el món, mentre que el genotip 4 és de distribució fonamentalment africana i el genotip 5 s’ha trobat principalment a Sudàfrica i el genotip 6 predomina a Àsia. (l’anterior imatge és un esquema explicatiu). En una mateixa regió geogràfica poden detectar-se varis genotips a la vegada i inclús un mateix individu pot esar infectat per més d’un genotip, açò s’anomena «infecció mixta«.

En un mateix pacient només s’han descrit variants inragenoma, el que vol dir que no s’ha demostrat un canvi de genotip o de subtip. Si tenim en compte la tasa de mutació anual del Virus de la Hepatitis C (és excepcionalment alta), podem deduir que per a que un mateix hoste puguera canviar el subtip, des del virus parental, haurien de passar 50-60 anys. A més, la gran variabilitat genètica del VHC determina la dificultat d’obtenció d’una vacuna eficaç front al virus.

genotipsVIRUSHEPCasdxzcf


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 7 ?
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa