SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Cicle vital del VHC
abril 18th, 2016 by vengut

El virus de la hepatitis C es replica al citoplasma dels hepatòcits, encara que també pot infectar altres cèl·lules, com dendrítiques i cèl·lules B. El VHC podrà trobar-se lliure, unit a inmunoglobulines o associat a lipoproteïnes. Les glicoproteïnes de l’embolcall del virus s’uneixen a proteïnes de membrana que fan la funció de receptors i després de l’endocitosi mediada per aquestos receptors es produirà la fusió de l’embolcall amb la membrana d’endosomes en un procés en el que participen les glucoproteïnes del mateix embolcall i on també juga un paper important el pH del medi. Per tant, l’entrada es produirà passant per una vesícula que madurarà a endosomes on es produirà la fusió de l’embolcall del virus amb la membrana de l’endosoma i s’alliberarà el genoma viral en el citoplasma, on es traduirà i replicarà:

virus-de-la-hepatitis-c-30-728

Al citoplasma, el genoma es traduirà generant una poliproteïna viral que requereix la unicó de la subunitat 40S del ribosoma a la regió 5’UTR, per tant, s’ha pensat que la regió 3’UTR podria tenir un paper regulador. El processament de la lipoproteïna genera proteïnes madures que amb l’RNA viral i factors de la cèl·lula formaràn un complexe membranós de replicació perinuclear. La nucleocàpside es formarà quan les partícules virals interaccionen amb RNA genòmic i les proteïnes de la càpside, que adquirirà l’embolcall al eixir del reticle endoplàsmic per gemmació. El virió serà alliberat amb la ruta de secreció mitjançada per l’aparell de Golgi, que més tard s’exportaran amb exocitosi.

image3

Si fem un xicotet esquema, trobem:

1.Unió i fusió: el virus s’uneix a una cèl·lula hepàtica al menys amb la interacció de 4 proteïnes.

2.Penetració: la cèl·lula hepàtica l’ingereix.

3.Fusió i alliberació de l’RNA: la capa de proteïna de virus es disol i l’RNA es digereix.

4.Producció de l’hebra: l’ARN es fa càrrec de la maquinària de la cèl·lula hepàtica per poder sintetitzar proteïnes virals.

5.Processament de la proteïna: enzims de proteasa del VHC i de la pròpia cèl·lula tallen la proteïna en varies.

6.Replicació: es produeixen centenars de còpies d’RNA gràcies a la polimerasa.

7.Assamblatge: es forma la càpside al voltant d’una còpia d’RNA per formar-ne de nous virus.

8.Secreció i alliberació: els virus migren a la superfície de la cèl·lula i són alliberats de la cèl·lula infectada.


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 6 14 ?
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa